A Bóg będzie wszystkim...

Religia i religioznawstwo

Informacje

Teoria apokatastazy - "wiecznego powrotu", przywrócenia pierwotnego, idealnego stanu rzeczywistości, po raz pierwszy pojawia się u jońskich filozofów http://laser.dandav.com.pl/ natury, Heraklita i Empedoklesa, a za pośrednictwem filozofii greckiej z czasem zostaje przeniesiona również na grunt myśli...

Start