Akceptacja w komunikowaniu się

Nauki humanistyczne

Informacje

W centrum moich zainteresowań badawczych stoi pytanie, gdzie przebiega granica między zjawiskami w procesie komunikacji, które lokują się jeszcze w obszarze tolerancji, i zjawiskami, które już zostają uznane za nieakceptowane. Niniejsza praca jest studium językoznawczym, analitycznym,...

Cena: 35,44
Dostępność: dostępny od ręki