Bądź mi nożem

Beletrystyka i literatura piękna

Informacje

#8222;Nie obawiaj się #8211; nie chcę się z Tobą spotkać ani przeszkadzać w Twoim zwyczajnym życiu, chciałbym jednak, abyś zgodziła się otrzymywać ode mnie listy#8221; #8211; tak po raz pierwszy pisze Jair do nieznanej sobie Miriam, którą dostrzegł na zjeździe szkolnym i jej widok...

Start