Debata filozoficzna Królika z Dudkiem o Sprawiedliwości

Nauki humanistyczne

Informacje

`Debatę tę kazała mi spisać moja córka Agnieszka. A kto ma rację, tego nie wiemy.` Leszek Kołakowski Niepublikowana książka profesora Leszka Kołakowskiego w opracowaniu graficznym Moniki Hanulak. Debata pomyślana jako pojedynek szachowy, zainteresowani ilustracją muszą rozłożyć...

Start