Fenomen szkół nowej ewangelizacji

Historia

Informacje

Autor przybliża czytelnikowi fenomen szkół nowej ewangelizacji w Kościele rzymskokatolickim i ich rolę w duszpasterstwie parafialnym. Opracowanie jest tym bardziej interesujące #8211; poznawczo i praktycznie #8211; że w Polsce nie ma jednej szkoły nowej ewangelizacji Redemptoris Missio,...

Start