Fundusze UE 2007-2013 dla mikro małych i średnich firm

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Najczęściej wymienianą przez właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw przyczyną zniechęcającą do starań o pomoc jest (według badań PARP) to, że "trudno uzyskać informację gdzie i o jaką pomoc można się starać", następną jest "brak wiary, że się otrzyma...

Start