Historia i społeczeństwo LO. Podręcznik. Część 2. Średniowiecze.. Odkrywamy na Nowo. Przedmiot uzupełniający

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

"Zgodnie z założeniami reformy programowej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdecydowali się wybrać kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, kontynuują kurs historii w obrębie przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo....

Start