Historia LO Poznać przeszłość. Europa i świat podręcznik

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Polacy jako naród należą do europejskiego kręgu kulturowego. Nic zresztą dziwnego. Po pierwsze kraj nasz leży w Europie. Po drugie wpływy śródziemnomorskie czy zachodnioeuropejskie sięgały naszych ziem od najdawniejszych czasów. Siła oddziaływań tych wpływów jest rzeczywiście...

Start