Jabłko Olgi, stopy Dawida. Eseje i jesienie

Beletrystyka i literatura piękna

Informacje

Pierwsza książka Marka Bieńczyka po otrzymaniu nagrody NIKE!Czary i mary, o nich jest tutaj mowa. O czarach, które nas porywają i o marach, które nas nachodzą.O zaczarowaniach, którym ulegamy i o grozie, od której uciekamy.Bohaterowie tej książki często się kryją albo gonią w siną...

Start