Kodeks Drogowy 2012

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Pozycja zawiera zaktualizowaną ustawę Prawo o ruchu drogowym.W ostatnich nowelizacjach wprowadzono szereg nowych pojęć takich jak: pas ruchu dla rowerów, śluza dla rowerów, czterokołowiec, czterokołowiec lekki, wózek rowerowy, pojazd nienormatywny, ładunek niepodzielny, pilot oraz...

Start