Koncepcja wiecznego powrotu w myśli wczesnochrześcijańskiej i jej greckie źródła

E-książki

Informacje

Filozoficzna koncepcja wiecznego powrotu - apokatastasis - wskazuje na przywrócenie pierwotnej rzeczywistości, idealnego stanu rzeczy, który z jakichś przyczyn, na zasadzie nadrzędnego prawa konieczności lub grzechu pierworodnego, został zaprzepaszczony. Książka Koncepcja wiecznego...

Start