Kościół katolicki

Religia i religioznawstwo

Informacje

Fundamentalne dzieło kardynała Kaspera.Od opisu osobistej drogi wiary począwszy, poprzez zasadnicze rozważania o eklezjologii, określeniu istoty Kościoła, znaczeniu Jezusa Chrystusa, na misji, dialogu i refleksjach na temat przyszłości Kościoła kończąc. Każdy z kolejnych rozdziałów...

Start