Otwarty umysł, otwarte serce

zPozostale

Informacje

Kiedy odkrywamy, że modlitwa jest bardziej relacją niż czynnością, wtedy rodzi się pytanie, jak ją przeżywać i praktykować, aby pogłębiała więź z Bogiem. Pojawia się wówczas potrzeba ciszy, która #8211; jak pisze o. Thomas Keating #8211; #8222;jest ojczystym językiem Boga, a...

Start