Polska w strefie euro

E-książki

Informacje

darty

W miarę upływu od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w kraju narasta spór dotyczący faktycznej gotowości gospodarki darty do uczestnictwa w systemie wspólnego pieniądza. Głównym przedmiotem sporu jest wybór właściwego terminu akcesji. Specjaliści analizują potencjalne...

Cena: 32,37 33,64 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie