Pornografia w percepcji młodzieży studenckiej

Psychologia

Informacje

To wyjątkowe opracowanie to ważny głos w społecznej dyskusji na temat pornografii i jej wpływu na relacje seksualne. Autorka podjęła się zadania przebadania i zinterpretowania opinii ponad 460 studentów. Przedstawiła w książce między innymi negatywne i pozytywne następstwa...

Cena: 22,18
Dostępność: dostępny do tygodnia