Pracownia organizacji żywienia.Kwalifikacja T.15

Podręczniki

Informacje

Publikacja pomaga opanować praktyczne umiejętności w zakresie trzeciej części kwalifikacji T.15 (Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych). https://agrotools.pl/pl/c/Buty/162 Każdy rozdział zawiera krótkie wprowadzenie, przypominające podstawowe wiadomości, i karty pracy z zadaniami i ćwiczeniami. Publikacja...

Start