Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia

E-książki

Informacje

Skrypt "Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia" stanowi syntetyczną prezentację prawa wykroczeń sensu largo, tj. materialnego, procesowego i wykonawczego.

Start