Przedkontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu nieuczciwych negocjacji

Prawo

Informacje

Niniejsza monografia stanowi kompleksowe opracowanie problematyki odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną nieuczciwym (nielojalnym) prowadzeniem negocjacji. W https://ags.org.pl/ tym kontekście, skupiając się na etapie poprzedzającym zawarcie umowy (etapie przedkontraktowym), monografia ta:?wyjaśnia istotę i...

Start