Relacje społeczne świata antycznego w świetle teorii kratyzmu

Nauki humanistyczne

Informacje

We współczesnej psychologii historyczno-kulturowej dzieła literackie i dokumenty historyczne stanowią ważne źródło informacji na temat przeżyć psychicznych ich autorów i ludzi minionej epoki. Był to problem szczególnie istotny także dla przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej....

Cena: 22,79
Dostępność: dostępny od ręki