Stosunek służbowy Tom 11

Prawo

Informacje

W opracowaniu szczegółowo omówione zostały: pojęcie, geneza, przedmiot oraz źródła prawa stosunków służbowych w administracji. Autorzy poddali wnikliwej analizie problematykę nawiązania, zmiany i ustania stosunku służbowego, a także wyczerpująco omówili uprawnienia pracownika i...

Cena: 231,57
Dostępność: dostępny od ręki