Studia z dziejów i kultury ludów tureckich

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Publikowane w niniejszym tomie referaty były prezentowane podczas obrad I Krajowej Konferencji Turkologicznej w Poznaniu w 2007 roku i II Krajowej Konferencji Turkologicznej w Warszawie w 2008 roku.Różnorodność tematów przedstawionych w czasie obu konferencji świadczy o bardzo szerokich...

Cena: 47,31
Dostępność: dostępny do tygodnia