Uprawnienia urlopowe pracowników samorządowych

E-książki

Informacje

Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 291 #167; 1 kp). Urlop jest \"należnością\" ze stosunku pracy i niewykorzystany w określonym czasie również może ulec przedawnieniu. Jednak w chwili gdy trzeba...

Cena: 17,14 19,58 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie