Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Stan prawny na 1.06.2008 r.Komentarz wyjaśnia liczne wątpliwości interpretacyjne wynikające z ustawy, której skomplikowane przepisy zawierają sporo odniesień do ustaw samorządowych, prawa ochrony środowiska, przepisów o odpadach, przepisów antymonopolowych, i które od dawna domagały...

Cena: 67,15
Dostępność: dostępny do tygodnia