Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz

E-książki

Informacje

pianka niskoprężna

Wojciech Radecki profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Zakładu Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk pianka niskoprężna Prawnych Polskiej Akademii Nauk; specjalista z zakresu prawa ochrony środowiska oraz prawa karnego; autor wielu publikacji, w tym...

Cena: 115,37 119,89 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie