Wiersze na wietrze (szkice, notatki)

Nauki humanistyczne

Informacje

Wiersze na wietrze Pawła Próchniaka to błyskotliwe i głębokie wprowadzenie w świat twórców, którzy na przełomie XX i XXI pensjonat kazimierz dolny w. Odnowili poetycką polszczyznę. Książka wskazuje trzy zasadnicze nurty nowej poezji i portretuje najwybitniejszych przedstawicieli każdego z nich. Marcin...

Start