Wojny nieregularne Przeszłość i przyszłość

Wojny, bitwy, powstania

Informacje

Publikacja ma na celu usystematyzowanie wiedzy o operacjach przeciwpowstańczych oraz towarzyszących im innych działaniach prowadzonych na terytorium obcego silnik vw crafter państwa (tzw. państwa #8211; gospodarza), a także wyjaśnienie ogólnej koncepcji użycia sił zbrojnych w tego rodzaju operacjach,...

Start