Zasiłki dla rodzin

Zasiłki dla rodzin

w bieżącym roku zostały wprowadzone zmiany dotyczące zasiłków rodzinnych. Od początku listopada zasiłek rodzinny 2014 będzie miał zmienione kryterium dochodowe z 539 złotych na 574 złote. Jeśli chodzi o rodziny pobierające świadczenia na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności umysłowej lub intelektualnejkwota zostanie zwiększona z 623 złotych na 664 złote. zależnie od sytuacji może zostać powiększany o kwoty dodatkowe jak kwota jednorazowa z tytułu urodzenia dziecka, sprawowania opieki nad dzieckiem podczas przebywania na urlopie wychowawczym, rozpoczęcia edukacji w szkole, dojazdów dziecka do szkoły, rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz świadczeń pielęgnacyjnych.

Szybki Kontakt

  • botox łódź